Kiskisan (Friction)

ni Elmer Yuri Arisgado

Namamangha talaga ako sa proseso ng pagkikiskisan.

Mula dito ay maraming nabuong mga bagay.

May kiskisang panloob at eksternal, sekundaryo at prinsipal:

Ang mga lupain ay nagdikit at naghiwa-hiwalay,

Mga sasakyan sa kalsada ay huminto at umandar,

Nagawang hatiin ng patalim ang matigas na bagay,

Nalikha ang sining mula sa dating walang pakinabang

At sumiklab ang apoy ng kaunlaran.

 

Ngunit kung pagninilayan,

Maging ang mga lipunan ay nagbago sa pagkikiskisan.

Ang kasaysayan ay nangaral:

Binunsod ito ng pagkakaiba ng mga magkatunggaling puwersa  –

Sa paghihirap ng marami, may  yumamang iilan;

“Hindi ito makatarungan,” usal ng pinahihirapan.

Naglabanan ng bisig, nagkiskisan ng isip,

May nagwagi at may umuwing sawi.

Mula dito’y lumitaw ang panibagong kaayusan,

Mas produktibo kaysa doon sa iniwanan,

At higit pang uunlad kung ito ay susundan

Ng lipunang pamumunuan ng puwersang manlilikha ng kiskisan.

 

At kung titingnan ang ating pinagmulan,

Tao man ay nabuo sa sinapupunan:

Nang ang dalawang magkasalungat na pantas

Ay umindayog sa sarap ng pag-uumpugan.

 

Kaya’t huwag ninyong ipagkamali,

Na itong aming pakikipagkiskisan sa mga paham,

Ay walang kadahi-dahilan,

Sapagkat sa kaguluhan man kaibigan ay mayroong kaayusan.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s