Sagradong Pamilya

ni Elmer Yuri Arisgado

Sagrado, Sagrada!
Banal na pamilya.
Inari ang lupa,
Kinamkam ang grasya,
Ginamit sa kampanya.

Sagrado, sagrada!
Nang nakaupo na-
Nangutang ng pera,
Guarantor ang masa
Sa ekspansyon
ng negosyo nila.

Sagrado, Sagrada!
Nagpapalit-palit ,
Umiikot, naghahati,
Umuulit;

Umuulit,
Naghahati, umiikot,
Nagpapalit-palit;
Sagrado, Sagrada-
Naging prebilehiyo nilang
Pamilya sa pulitika.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s