*Senobita

ni Elmer Yuri Arisgado

 

Sa panahong uso ang angry birds, Ragnarok at DOTA;

Pinili mong maglaro ng tumbang – preso at piko.

Sa yugtong nagdamit ang mga kabataan ng pang-anime;

Hinalukay mo ang baul ng mga nuno

at naggayak ka ng camisa de chino at barong tagalog,

At sinapinan ang iyong paa ng alpombra at rambo.

Upang hindi mawaglit ang pagkakakilanlan mo’t pagkatao.

Kung kailan lumikha ang marami ng sarili nilang mundo-

(Pinangalanang virtual world)

At natuto mula sa midya at edukasyong

ituring ang iba na kakumpetensya;

(Ang buhay ay isang karera, kamatayan ang ipapataw sa nahuli-

Madudugtungan ang buhay ng mauna)

Saka ka nakihalubilo’t nakipamuhay sa masa-

Inalam ang suliranin ng mga karaniwang tao.

Sa panahon ng pagbaklas sa mga border at restriksyon;

Sumalungat ka at nanawagan ng nasyunalismo’t

Pambansang industriyalisasyon.

Subalit inakala ng maraming kontra ka lamang sa pag-unlad

At pagbabago…

‘Pagkat ayaw mong maging bulag na tagasunod

ng kunsyumeristang mundo…

kung saan itinuturing ang tao bilang sangkap lamang sa komersyo:

walang laman at dugo…

Walang halaga ang isa, walang kaugnayan ang kabuuan sa paglikha.

Mas pinili mong labanan ang pang-aakit ng nagsasayaw

na liwanag sa gabi

at tinakpan ng kurtina ang tanawin ng paglalandian

ng mga balang sa may antenang bintana.

Sa gitna ng delubyo – naglakbay ka’t lumayo.

Hinanap ang mga kapwa mo senobita

Upang maghanda sa pagsalunga sa agos…

___

Ang Senobita ay isang uri ng ermitanyo noong 300A.D hanggang 500A.D sa Gitnang-Silangan hanggang Europa. Lumayo sila sa mga syudad at nanirahan sa ilang at mga yungib upang makalayo sa impluwensya ng makamundong hilig at gusto ng mga tao. Kakaiba silang mga ermitanyo dahil naniniwala sila sa konsepto ng pamumuno at organisasyon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s