Balik-panulat

ni Sarah Jane Espiritu

Matagal na ring
Itinago ang panulat
Kinimkim ang kirot,
Pait at hirap

Gusto kong mabuhay
Nais na muling sumulat
Magbuklat ng mga aklat
Ayoko ng manumbat

Panandaliang lalayo
pupunta sa sulok, mag-iisip
Lilikha ng obrang iaabot
Sa libro ng karanasa’t kasaysayan

Isang akdang sasalamin
sa konkretong kalagayan
Laganap na pag-iral ng iilan
sa payak na buhay ng karamihan

Tama
Bakit nga ba hihinto?
Maaring lumayo,
pero hindi ang sumuko

oh sige, pahinga muna

Pero sa kabila ng panlulumo
ay huwag bitiwan
at mahigpit na panghawakan
prisipyong tangan-tangan

Magpatuloy kasabay ng bawat bukas
sa walang katapusang pagkilos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s