Ang buhay ay pagdadagdag, kahit pa nga magkaiba na kayo ng pananaw, hilig, gawi, at sirkulong kinabibilangan – liban nalang kung talagang ayaw nyo na makita ang isa’t isa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s