Paano?

niĀ  Leni del Rosario
Lumilipad ang diwa
naglalakbay hinahalughog
ang kalawakan ng gabi
pilit hinahanap ang kalayaan
sa pagitan ng mga kislap
ng bumbilyang yumuyurak sa pagkatao.
lumilipad ang diwa
kasabay ng panghahalay
ng mga hayok
sa katawang walang iniwan
kahit kaluluwa na tinumbasan
ng ilang pirasong barya.
lumilipad ang diwa,
paano nga ba makakawala?
sa kinasadlakang siphayo
sa pagkakapiit.
sa pangungutya ng lipunan
paano nga ba?
Advertisements

Paano

ni Leni del Rosario

 

Lumilipad ang diwa

naglalakbay…

hinahalughog ang kalawakan ng gabi

pilit hinahanap ang kalayaan

sa pagitan ng mga kislap ng bombilyang

yumuyurak sa pagkatao.

 

 

Lumilipad ang diwa

kasabay ng panghahalay

ng mga hayok

sa katawang walang iniwan

kahit kaluluwa

na tinumbasan

ng ilang pirasong barya.

 

Lumilipad ang diwa,

paano nga ba makakawala?

sa kinasadlakang siphayo

sa pagkakapiit,

sa pangungutya

ng lipunan

paano nga ba?